DỰ ÁN DỆT NHUỘM  NAM DƯƠNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM  NAM DƯƠNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM  NAM DƯƠNG

Ngành dệt may tại Việt Nam một ngày một phát triển GTSI được sự tín nhiệm  của Chủ Đầu Tư, chúng tôi Tư vấn quy hoạch tổng thể dự án Khu Công Nghiệp Nam Dương.

Dịch vụ: GTSI thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư.

Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Nam Dương, TỈnh Nam Định.

Qui mô: 51ha

Giai Đoạn: 2016


Khách hàng

DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -

DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -

DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -

DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -

DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -
DỰ ÁN DỆT NHUỘM NAM DƯƠNG -
Facebook
lên đầu trang