DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX

GTSI thiết kế sơ bộ kiến trúc và kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cơ điện, phối cảnh nội bộ, ngoại thất điển hình.

Dịch vụ: GTSI Tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư,Thiết kế phương án.

Địa điểm: KCN VSIP Quảng Ngãi, TỈnh Quảng Ngãi

Qui mô: 1.5 hecta

Giai Đoạn: 2015

Hình ảnh dự án (file đính kèm)


Khách hàng

DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -
DỰ ÁN NHÀ MÁY FEERTEX -
Facebook
lên đầu trang