DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI

GTSI thiết kế sơ bộ kiến trúc và kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, phối cảnh nội bộ, ngoại thất điển hình.

Dịch vụ: GTSI thiết kế sơ bộ kiến trúc và kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, phối cảnh nội bộ, ngoại thất điển hình.

Địa điểm:

Giai Đoạn: 2015

Hình ảnh dự án (file đính kèm)


Khách hàng

DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -

DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -

DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -

DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -

DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -
DỰ ÁN NHÀ MÁY NITORI -
Facebook
lên đầu trang