DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX

GTSI thiết kế sơ bộ kiến trúc và kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, phối cảnh nội bộ, ngoại thất điển hình.

Dịch vụ: GTSI Tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư,Thiết kế phương án.

Địa điểm: Bắc Ninh

Qui mô: 12 hecta

Giai Đoạn: 2015

Hình ảnh dự án (file đính kèm)


Khách hàng

DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -

DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -
DỰ ÁN NHÀ MÁY RAMATEX -
Facebook
lên đầu trang