GTSI thiết kế sơ bộ kiến trúc và kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cơ điện, phối cảnh nội bộ, ngoại thất điển hình.

CĐT: Công ty TNHH JPT

Dịch vụ: GTSI Tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư,Thiết kế phương án.

Địa điểm: Bình Dương

Giai Đoạn: 2014

Hình ảnh dự án (file đính kèm )


Khách hàng

NHÀ MÁY JPT -

NHÀ MÁY JPT -

NHÀ MÁY JPT -

NHÀ MÁY JPT -

NHÀ MÁY JPT -
NHÀ MÁY JPT -
Facebook
lên đầu trang