NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2

Giai đoạn 2 của dự án mở rông nhà xưởng và nhà kho với diện tích đất của nhà máy 6,242.20 m2

CĐT: Công ty TNHH Nicca Việt Nam

Dịch vụ: GTSI thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, cơ điện, thiết kế ngoại thất. GTC thi công và hoàn thành dự án.

Địa điểm: Lô 224, Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Qui mô: 6,242.20 m2

Giai Đoạn: 2016v


Khách hàng

NHÀ MÁY NICCA VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2 -

Công ty TNHH Nicca Việt Nam

Công ty TNHH Nicca Việt Nam

Công ty TNHH Nicca Việt Nam

Công ty TNHH Nicca Việt Nam
Công ty TNHH Nicca Việt Nam
Facebook
lên đầu trang