Dịch vụ pháp lý là một trong những thế mạnh của GTSI. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương, GTSI luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ đầu tư (CĐT) yêu cầu.

Với một số bước tổng quát về quy trình xin phép xây dựng dưới đây, CĐT có thể hình dung được phần nào các công việc của dịch vụ pháp lý.

     1. Tập hợp hồ sơ pháp lý

     2. Xin thỏa thuận môi trường

     3. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

     4. Xin thỏa thuận PCCC

         5. Xin thẩm định thiết kế

Tuy nhiên với từng địa phương cụ thể sẽ có những thay đổi phù hợp và theo  yêu cầu của từng nơi sử dụng dịch vụ pháp lý của GTSI, CĐT sẽ luôn yên tâm về tiến độ xin phép, GTSI đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tiến độ thời gian, nhằm đảm bảo công trình đuợc khởi công đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư của khách hàng.Bài viết khác

Khách hàng

PHÁP LÝ -

PHÁP LÝ -

PHÁP LÝ -

PHÁP LÝ -

PHÁP LÝ -
PHÁP LÝ -
Facebook
lên đầu trang