TTO - * Gia đình hàng xóm khi xây nhà đã làm nứt tường nhà tôi, tôi muốn kiện yêu cầu bồi thường. Nhưng nghe nói tôi phải bỏ tiền làm kiểm định thiệt hại nhà của mình rồi tòa mới xem xét. 

Nếu đúng như vậy thì tôi vừa bị thiệt hại vừa phải mất tiền kiểm định nhà, nếu lỡ tòa tuyên tôi thua kiện thì tôi bị mất thêm khoản tiền kiểm định thiệt hại? Nếu tôi thắng kiện, nhà hàng xóm có phải bồi thường khoản phí giám định đó cho tôi? (V.Phát, Q.9, TP.HCM).

- Điều 135 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định như sau: Người yêu cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận lựa chọn tổ chức giám định hoặc cùng yêu cầu về cùng một đối tượng trưng cầu giám định thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí giám định, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác

Điều 138 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác thì nghĩa vụ nộp tiền chi phí giám định được xác định như sau: Người yêu cầu trưng cầu giám định phải nộp tiền chi phí giám định, nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người đó là không có căn cứ.

Người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định phải nộp tiền chi phí giám định, nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người yêu cầu trưng cầu giám định là có căn cứ.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp bạn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định và yêu cầu khởi kiện của bạn được tòa án chấp nhận thì người bị kiện phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền tạm ứng chi phí giám định mà bạn đã nộp.Khách hàng

Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu? -

Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu?

Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu?

Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu?

Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu?
Muốn kiện hàng xóm làm nứt nhà mình, phí giám định ai chịu?
Facebook
lên đầu trang